İK Politikamız

​En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Gala Sahne'nin insan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız

- Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
- Yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
- Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
- Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
- İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
- Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
- Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
- Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak,
- Açık iletişim ortamı sağlamak,
- Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.​
WhatsApp WHATSAPP CONTACT